Ansøgning

  • Som beboer på 4. Maj Kollegiet i Aarhus kan optages unge, der søger uddannelse eller er under uddannelse. Efterkommere af aktive deltagere i det danske folks modstandskamp mod den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig har fortrinsret til optagelse på kollegiet. Der er på nuværende så mange fortrinsberettigede ansøgere at der ikke kan forventes optagelse uden at være efterkommer af aktive modstandsfolk.
  • Du skal kunne dokumentere, at du er under uddannelse på det tidspunkt, hvor værelset bliver tilbudt dig.
  • Du skal ligeledes kunne dokumentere at en eller flere af dine forfædre – forældre, bedsteforældre eller oldeforældre – har været aktiv deltager i modstandskampen under 2. Verdenskrig for at opnå fortrinsret.
  • Kollegiet stiller ikke specielle krav til dokumentationsform. Dokumentarberetninger, avisartikler, bogomtale, erklæringer fra troværdige personer m.v. kan bruges. Fremsend fotokopier eller bekræftende afskrifter.
  • Ansøgningerne behandles i et optagelsesudvalg, som kontakter dig, når du er optaget på ventelisten, eller hvis dokumentationen er utilstrækkelig. Der er et optagelsesgebyr på 150 kr.
  • Optagelse på ventelisten sker i den rækkefølge hvori ansøgningerne modtages. Antallet af ansøgere ligger for det meste mellem 100-120.
  • Vigtigt! 1. april hvert år, skal du skriftligt (post eller e-mail) bekræfte, at du opretholder ansøgningen. I modsat fald bliver du slettet af ventelisten. Der er et opretholdelsesgebyr på 125 kr.
  • Ved indflytningen betales et indskud og depositum. Depositum tilbagebetales ved fraflytning, men kan helt eller delvis anvendes til udbedring af skader.
  • Husleje skal betales senest den første hverdag i hver måned.

NB! Ventetiden for optagelse kan være meget svær at forudsige. Alle oplysninger herom kan være ret usikre.