Ansøgningsskema

Tag eventuelt et kig på ansøgningsvejledningen før du skriver din ansøgning.

  Dit navn (skal udfyldes)

  CPR.-Nr (skal udfyldes)

  Gade/vej (skal udfyldes)

  Postnr. (skal udfyldes)

  By (skal udfyldes)

  Tlf (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Uddannelse

  Uddannelsens art og sted (skal udfyldes)

  Uddannelsens start/slut (skal udfyldes)

  Allerede beståede eksamener/prøver (skal udfyldes)

  Ønsket dato for indflytning

  Ansøgerens forbindelse til modstandskampen
  I henhold til Kollegiets Fundats har efterkommere af aktive deltagere i det danske folks modstandskamp mod den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig fortrinsret til optagelse på Kollegiet.

  Beskriv din forbindelse til modstandskamp (skal udfyldes)

  Tilknytning til 4. Maj Kollegiet i Aarhus

  Har du familie, der har boet på 4. Maj Kollegiet i Aarhus? Hvis ja, hvem og hvornår?

  Ansøgers nærmeste familie

  Navn

  Adresse

  Venteliste

  Det er muligt, at køen med ansøgere er så lang, at du ikke kan optages på 4. Maj Kollegiet på det ønskede tidspunkt. Ønsker du i så fald at blive opført på ventelisten?
  JaNej

  Bekræftelse

  Din tilknytning til modstandskampen skal bekræftes. Dette kan ske i form af en kort beskrivelse af, hvad man
  deltog i, samt hvornår dette forgik eller i form af dagbogsnotater, avisartikler o. lign. Disse skal helst være i
  bekræftet stand. Vedhæft venligst disse dokumenter
  Kopi af myndighedsdokumenter fra eksempelvis Arbejdsskadestyrelsen o.a. er ikke
  tilstrækkeligt.  Undertegnede, der er velbekendt med ansøgers forhold og ikke er i familie med ansøger, bekræfter rigtigheden af de givne oplysninger:

  Navn (skal udfyldes)

  Stilling (skal udfyldes)

  Adresse (skal udfyldes)

  Eventuelle bemærkninger:

  Ved optagelse på kollegiet fremsendes 2 stk pasfoto

  Du vil modtage en bekræftigelse på din ansøgning når den er afsendt